Abeceda - Plagát

Kategória:
Téma:
Počet strán:
3
Veľkosť: 10.29 MB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
18. 9. 2023
Zdieľať:

Abeceda - Plagát (form.A3) - Školské písmo
Obsahuje písanú, aj tlačenú podobu grafémy + nápovedný obrázok

Ďalšie produkty od autora Mgr. Eliška Sitárová

78944
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Pracovné listy
Pracovný list zameraný na hru s bodom + určovanie počtu slabík.
0.00 €
48840
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor Rýmovačky obsahuje: 48 obrázkov (24 párov rýmov v obrázkovej forme s názvom /farebne odlíšené posledné slabiky/ +
3.50 €
49316
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Rozprávková postrehová hra: Súbor obsahuje pravidlá hry a 24 postrehových kariet. ! Materiál je vytvorený mnou a je
2.00 €
65119
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Slovíčkarenie pre prvákov - Výukové kartičky Písmená s nápovednými obrázkami /Obsahuje takmer všetky písmená abecedy
4.50 €
Abeceda - Plagát Abeceda - Plagát
Abeceda - Plagát (form.A3) - Školské písmo Obsahuje písanú, aj tlačenú podobu grafémy + nápovedný obrázok
77190
Slovenský Jazyk>Výzdoba triedy>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>1.>2.>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Abeceda
2.00