Abeceda - Plagát

Kategória:
Téma:
Počet strán:
3
Veľkosť: 10.29 MB
Nahrané:
Naposledy upravené:
18. 9. 2023
Cena:
2.00 € vr. DPH
Zdieľať:

Abeceda - Plagát (form.A3) - Školské písmo
Obsahuje písanú, aj tlačenú podobu grafémy + nápovedný obrázok

Ďalšie produkty od autora Tvorivé nápady z materskej školy

47669
Dopravná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Ďakujem za nákup mnou vytvoreného materiálu . Súbor obsahuje: 16 strán materiálu (autíčka+cesta, lode+more, lietadlá
3.00 €
48564
Dopravná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Dopravné značky Súbor aktivít obsahuje: Dopravné značky: Výstražné, zákazové, príkazové, informatívne, (4 obrázky A4+ 24
3.50 €
58614
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Vtáky - predčitateľská gramotnosť nadväzuje na súbor tematicky ladený k Vtákom. Obsahuje 16 strán obrázkov, s názvami a
2.50 €
64804
Slovenský jazyk - gramatika
Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Slovíčkarenie pre prvákov obsahuje pracovné listy s písmenami a nápovednými obrázkami. Obsahuje takmer všetky písmená
3.00 €
Abeceda - Plagát Abeceda - Plagát
Abeceda - Plagát (form.A3) - Školské písmo Obsahuje písanú, aj tlačenú podobu grafémy + nápovedný obrázok
77190
Slovenský Jazyk>Výzdoba triedy>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>1.>2.>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Abeceda
2.00