Demonštračné karty - malé písané písmená

Predmet:
Slovenský jazyk - gramatika
Ročník:
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Kategória:
Didaktické hry
Téma:
Abeceda
Počet strán:
27
Veľkosť: 1.23 MB
Predávajúci:
Nahrané: 20. 09. 2022
Cena:
1.70 € vr. DPH

Demonštračné karty  slúžia na nácvik písania malých písaných písmen abecedy. S demonštračnými kartami sa dá pracovať rôznymi spôsobmi: 

- pastelkami žiaci obťahujú tvar písmená stále dookola až vznikne dúhové písmeno

- prstovými farbami žiaci "vyťukávajú" tvar písmena

- žiaci obťahujú tvar písmena fixkou (zalaminovaná karta)

- žiaci môžu vyskladať tvar rôznymi predmetmi (vrchnáčikmi, špagátom, kockami, nálepkami,...)

- žiaci môžu vyfarbovať tvary písmena, dokresľovať predmety ktorých názov začína na dané písmeno

- žiaci môžu vymodelovať tvar písmena z plastelíny, špagáta 

Karty je možné zalaminovať a používať stále dookola

Demonštračné karty - malé písané písmená Demonštračné karty - malé písané písmená
Demonštračné karty  slúžia na nácvik písania malých písaných písmen abecedy. S demonštračnými kartami sa dá pracovať rôznymi spôsobmi:  - pastelkami žiaci obťahujú tvar písmená stále dookola až vznikne dúhové písmeno - prstovými farbami žiaci "vyťukávajú" tvar písmena - žiaci obťahujú tvar písmena fixkou (zalaminovaná karta) - žiaci môžu vyskladať tvar rôznymi predmetmi (vrchnáčikmi, špagátom, kockami, nálepkami,...) - žiaci môžu vyfarbovať tvary písmena, dokresľovať predmety ktorých názov začína na dané písmeno - žiaci môžu vymodelovať tvar písmena z plastelíny, špagáta  Karty je možné zalaminovať a používať stále dookola
28201
Slovenský jazyk - gramatika>Slovenský jazyk - písanie>Didaktické hry>Školský klub detí>MŠ - predškoláci>1.>Abeceda
1.70