Abeceda a číselná os na lavicu

Predmet:
Slovenský jazyk - gramatika
Ročník:
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Kategória:
Ostatné
Téma:
Abeceda
Počet strán:
4
Veľkosť: 6.5 MB
Predávajúci:
Nahrané: 22. 09. 2022
Cena:
1.50 € vr. DPH

Abeceda a číselná os na lavicu + pravá a ľavá ruka. Abeceda je prispôsobená obrázkami Šlabikáru. Túto pomôcku je vhodné vytlačiť na A3 ale aj na A4 a žiakom 1.ročníka prilepiť na lavicu ako rýchlu pomôcku. K časovej osi je vhodné pripojiť aj panáčika zo spoločenskej hry alebo nejakého LEGO panáčika, aby sa vedeli po osi pohybovať.

Abeceda a číselná os na lavicu Abeceda a číselná os na lavicu
Abeceda a číselná os na lavicu + pravá a ľavá ruka. Abeceda je prispôsobená obrázkami Šlabikáru. Túto pomôcku je vhodné vytlačiť na A3 ale aj na A4 a žiakom 1.ročníka prilepiť na lavicu ako rýchlu pomôcku. K časovej osi je vhodné pripojiť aj panáčika zo spoločenskej hry alebo nejakého LEGO panáčika, aby sa vedeli po osi pohybovať.
28372
Slovenský jazyk - gramatika>Slovenský jazyk - čítanie>Slovenský jazyk - písanie>Ostatné>1.>2.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Abeceda
1.50