Súbor červená čiapočka

Ročník:
Kategória:
Počet strán:
22
Veľkosť: 62.19 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
21. 6. 2023
Zdieľať:

Súbor červená čiapočka zameraný na čitateľskú gramotnosť obsahuje 22 strán zaujímavých aktivít, ktoré sú zamerané na kreatívne myslenie, pozorovacie schopnosti, logické myslenie... V súbore je vlastná tvorba a verzia rozprávky Červená čiapočka, ktorá sa nekončí násilne ako to pôvodne je, ale s poučným a nenásilným koncom. Obsahuje cvičenia, ktoré sú zamerané na správne porozumenie textu. 

Ďalšie produkty od autora ELFI

60953
Nepriradené k predmetu
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Diplomy, pochvaly
Ďakovný list spolu s vysvedčením pre malú školáčku venovaný pani učiteľke.
1.50 €
65150
Nepriradené k predmetu
1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Uvítací list pre prvákov na pamiatku.
1.50 €
60108
Anglický jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Didaktické hry
Edukačné kartičky zamerané na rozvoj slovnej zásoby. Počet: 19 ks
2.50 €
61031
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Diplomy, pochvaly
Ďakovný list a vysvedčenie od škôlkara pre pani učiteľku.
1.50 €
Súbor červená čiapočka Súbor červená čiapočka
Súbor červená čiapočka zameraný na čitateľskú gramotnosť obsahuje 22 strán zaujímavých aktivít, ktoré sú zamerané na kreatívne myslenie, pozorovacie schopnosti, logické myslenie... V súbore je vlastná tvorba a verzia rozprávky Červená čiapočka, ktorá sa nekončí násilne ako to pôvodne je, ale s poučným a nenásilným koncom. Obsahuje cvičenia, ktoré sú zamerané na správne porozumenie textu. 
62886
Slovenský jazyk - čítanie>Pracovné listy>2.>3.>4.>5.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Rozprávky, Príbehy
2.99