Liečivé rastliny - Výukové karty A4

Téma:
Počet strán:
50
Veľkosť: 86.76 MB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
19. 5. 2023
Zdieľať:

Liečivé rastliny - Výukové karty A4
Obsahuje 48 strán form. A4 liečivých rastlín.

! Materiál je vytvorený mnou a je zakázané ďalej ho zdieľať, kopírovať!

Ďalšie produkty od autora Mgr. Eliška Sitárová

47005
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Príprava hodiny/lekcie
Šablóna týždenných plánov na ručné vpisovanie.
1.00 €
65222
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pexeso
PEXESO - ABECEDA Zamerané na správnu identifikáciu písanej a tlačenej podoby písma a na určovanie prvej hlásky v slove.
2.00 €
48564
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Dopravné značky Súbor aktivít obsahuje: Dopravné značky: Výstražné, zákazové, príkazové, informatívne, (4 obrázky A4+ 24
3.50 €
60835
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Čo si žabky kvákali (97 str.) Obsahuje: Úvod do témy, Obojživelníky → žaby (žabí spev, ochrana žiab) Životný cyklus žaby
4.50 €
Liečivé rastliny - Výukové karty A4 Liečivé rastliny - Výukové karty A4
Liečivé rastliny - Výukové karty A4 Obsahuje 48 strán form. A4 liečivých rastlín. ! Materiál je vytvorený mnou a je zakázané ďalej ho zdieľať, kopírovať!
59746
Prírodoveda>Prvouka>Didaktické hry>Výzdoba triedy>MŠ>Školský klub detí>MŠ - predškoláci>1.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Rastliny
2.00