Bratislavský kraj

Téma:
Počet strán:
9
Veľkosť: 4.06 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
8. 3. 2024
Zdieľať:

Okresy v bratislavskom kraji vo formáte A4. Na jednom dokumente je stručné (základné) info o danom okrese - erb, počet obyvateľov, hustota obyvateľov v danom okrese, počet miest v danom okrese a zároveň počet obcí okresu. 

Ďalšie produkty od autora Edu Listy

60628
Slovenský jazyk - literatúra
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Projekty
21 gréckych bohov - učebné materiály (obrázky, plagáty so stručným textom) : Áres Afrodita Apolón Artemis Aténa Demeter
3.00 €
111822
Občianska výchova
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Okresy v nitrianskom kraji vo formáte A4. Na jednom dokumente je stručné (základné) info o danom okrese - erb, počet
1.00 €
54637
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Dokument obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Vývinové štádium žaby (časová priamka) 2.DOKUMENT = Životný cyklus
1.50 €
54641
Etická výchova
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Informačný leták (plagát) vo formáte A4 do triedy ohľadom ponožkovej výzvy ku Svetovému dňu Downovho syndrómu 21.3.
0.00 €
Bratislavský kraj Bratislavský kraj
Okresy v bratislavskom kraji vo formáte A4. Na jednom dokumente je stručné (základné) info o danom okrese - erb, počet obyvateľov, hustota obyvateľov v danom okrese, počet miest v danom okrese a zároveň počet obcí okresu. 
87776
Občianska výchova>Vlastiveda>Zemepis>Príprava hodiny/lekcie>Školský klub detí>3.>4.>5.>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Deň zeme
1.00