Vesmír

Téma:
Počet strán:
70
Veľkosť: 45.14 MB
Nahrané:
Naposledy upravené:
21. 11. 2023
Cena:
4.90 € vr. DPH
Zdieľať:

Súbor zameraný na tému: Vesmír (pre MŠ a ZŠ - 1. stupeň). Súbor obsahuje hru: ja mám, kto má (pre 20 detí), grafomotoriku, opis jednotlivých planét, častí vesmíru, pexeso, puzzle a mnohé iné aktivity spojené s danou témou. Materiál je vhodný aj ako výzdoba triedy.

Ďalšie produkty od autora Ing. Patrícia Chrobáková

91464
Prvouka
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
PDF súbor zameraný na dopravnú výchovu hlavne pre MŠ a 1. stupeň ZŠ.
3.50 €
89896
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Pracovné listy
Veľký PDF súbor obsahujúci množstvo povolaní, ku každému je nejaká aktivita. Súbor obsahuje štipcovačku, pracovné listy
3.50 €
92994
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Príprava hodiny/lekcie
PDF súbor zameraný na tému: Zvieratá v zime.
3.99 €
88351
Hudobná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pexeso
Veľké 30 stranové hudobné pexeso do MŠ
1.00 €
Vesmír Vesmír
Súbor zameraný na tému: Vesmír (pre MŠ a ZŠ - 1. stupeň). Súbor obsahuje hru: ja mám, kto má (pre 20 detí), grafomotoriku, opis jednotlivých planét, častí vesmíru, pexeso, puzzle a mnohé iné aktivity spojené s danou témou. Materiál je vhodný aj ako výzdoba triedy.
92550
Nepriradené k predmetu>Já mám, kto má>Pracovné listy>Príprava hodiny/lekcie>MŠ>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>ZŠ – 1. STUPEŇ>Vesmír
4.90