Rozvrh hodín - Lietadlo (formát PDF)

Kategória:
Počet strán:
9
Veľkosť: 27.08 MB
Nahrané:
Naposledy upravené:
21. 8. 2023
Cena:
2.00 € vr. DPH
Zdieľať:

Rozvrh hodín v motíve Lietadlo - formát PDF (dokument - pripravený na tlač).
 

Ďalšie produkty od autora Tvorivé nápady z materskej školy

54109
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál obsahuje na 78 stranách: Úvod do témy, Vysvetlenie pojmu ornitológ, Popis stavby tela vtáka, peria, Zmysly
4.50 €
47532
Dopravná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Ďakujem za nákup mnou vytvoreného materiálu pre deti MŠ na tému Doprava, ktorý obsahuje 20 strán. Sú tu úlohy na určenie
3.50 €
64574
Matematika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Súbor obsahuje 11 strán A4 s číslicami (zobrazený počet prostredníctvom číslice, bodiek i prstov, čím si dieťa
3.00 €
54924
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje 8 strán s názvami + obrázkami stromov a s vyznačeným miestom na ich prepis. ! Materiál je vytvorený mnou
2.00 €
Rozvrh hodín - Lietadlo (formát PDF) Rozvrh hodín - Lietadlo (formát PDF)
Rozvrh hodín v motíve Lietadlo - formát PDF (dokument - pripravený na tlač).  
65510
Nepriradené k predmetu>Výzdoba triedy>Školský klub detí>1.>2.>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika
2.00