Dotazník, ktorý slúži na spoznanie žiakov a ich záľub

Kategória:
Téma:
Počet strán:
1
Veľkosť: 544.29 KB
Typ súboru: png
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
24. 9. 2023
Zdieľať:

Dotazník slúži na spoznanie nových žiakov na začiatku roka. Je to pomôcka pre učitela/učitelku, ktorý/á chce modifikovať výučbu na základe individuálnych potrieb žiaka a taktiež prehlbuje vzťah učitela a študenta.

Dotazník, ktorý slúži na spoznanie žiakov a ich záľub Dotazník, ktorý slúži na spoznanie žiakov a ich záľub
Dotazník slúži na spoznanie nových žiakov na začiatku roka. Je to pomôcka pre učitela/učitelku, ktorý/á chce modifikovať výučbu na základe individuálnych potrieb žiaka a taktiež prehlbuje vzťah učitela a študenta.
67384
Nepriradené k predmetu>Didaktické hry>ZŠ – 1. STUPEŇ>Emócia
0.99