Delíme, násobíme a zložené príklady riešime

Predmet:
Ročník:
3., 4., 5.
Kategória:
Počet strán:
16
Veľkosť: 1.28 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
10. 12. 2023
Zdieľať:

Trénovanie násobilky, delenia a výpočty zložených príkladov. Určené primárne pre 3.triedu, slúži k nácviku a upevňovaniu

všetkých spojov. sa  využ aj pre vyššie ročníky pri opakova, trénovaní.

Využitie:

Doporučujem všetky kartičky zalaminovať a rozstrihať na jednotlivé karty. Riešenie doporučujem nastrihať na pruhy a rozmiestniť po triede na kontrolu. Kartičky dám na tri miesta v triede podľa farby. Deti si chodia pre kartičky a riešia fixou na tabuľku, alebo priamo na ňu, alebo do zošita podľa mojeho zadania. Pokiaľ kartu správne vyrieši, vracia čistú kartu a berie si inú. Karty sa dajú kombinovať aj s inými napríklad sada na počítanie do 100. Záleží, čo chcete v danú chvíľu precvičovať. Hru obmedzujem časom cca 10 minút. Karty využívam aj k minitestíkom, alebo ako rozcvičku na začiatok hodiny. Niekedy využívam aj k opisu a následnému riešeniu príkladov v zošite.

Ďalšie produkty od autora Jitka Grohmannová

767
Matematika
ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
matematický materiál - preklad kartičiek nie je potrebný hracia doska obsahuje slová štart a cieľ jednoduchá aktivita -
1.50 €
48252
Matematika
2.
Ostatné
Súbor je primárne vytvorený pre druhú triedu. Obsahuje 36 kariet - 180 príkladov do 100 bez prechodu cez desiatku
1.99 €
773
Matematika
1., 2.
Domino
12x domino pre 1.triedu +- do 5,10,15,20
1.90 €
769
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
matematický materiál - nie je nutný preklad v materiálu použité slovo - násobenie 6 + 1 verzií knižky - moja násobilka
1.50 €
Delíme, násobíme a zložené príklady riešime Delíme, násobíme a zložené príklady riešime
Trénovanie násobilky, delenia a výpočty zložených príkladov. Určené primárne pre 3.triedu, slúži k nácviku a upevňovaniu všetkých spojov. sa  využ aj pre vyššie ročníky pri opakova, trénovaní. Využitie: Doporučujem všetky kartičky zalaminovať a rozstrihať na jednotlivé karty. Riešenie doporučujem nastrihať na pruhy a rozmiestniť po triede na kontrolu. Kartičky dám na tri miesta v triede podľa farby. Deti si chodia pre kartičky a riešia fixou na tabuľku, alebo priamo na ňu, alebo do zošita podľa mojeho zadania. Pokiaľ kartu správne vyrieši, vracia čistú kartu a berie si inú. Karty sa dajú kombinovať aj s inými napríklad sada na počítanie do 100. Záleží, čo chcete v danú chvíľu precvičovať. Hru obmedzujem časom cca 10 minút. Karty využívam aj k minitestíkom, alebo ako rozcvičku na začiatok hodiny. Niekedy využívam aj k opisu a následnému riešeniu príkladov v zošite.
96037
Matematika>Ostatné>3.>4.>5.>Ovocie - zelenina
1.80