Učebný plán - Matematika a Informatika, predmet Informatika, 1. cyklus, 3. ročník, nové KURIKULUM

Počet strán:
7
Veľkosť: 3.98 MB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
10. 7. 2024
Zdieľať:

Učebný plán vzdelávacej oblasti Matematika a Informatika pre 1. cyklus - 3. ročník, obsahuje učivo predmetu Informatika. Materiál spĺňa požiadavky nového KURIKULA. Môže byť považovaný za hotový dokument aj s témami na vyučovacie hodiny alebo pre inšpiráciu a metodické usmernenie k tvorbe vlastného na základe požiadaviek vašej školy.

Ďalšie produkty od autora PaedDr. Gabriela Fenková

134101
Pracovné činnosti
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 1. cyklus - 1.+2.+3. ročník, obsahuje učivo predmetu (Pracovné
6.99 €
122277
Anglický jazyk
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pexeso
What´s the time?, pexeso – je materiál, ktorý po vytlačení, zalaminovaní a vystrihnutí slúži ako hra pre žiakov 3.-4
2.50 €
133965
Slovenský Jazyk
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia pre 1. cyklus - 1.+2.+3. ročník, obsahuje učivo predmetu Slovenského
7.99 €
134689
Etická výchova
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklus - 1.+2.+3. ročník, obsahuje učivo predmetu Etická
5.99 €
Učebný plán - Matematika a Informatika, predmet Informatika, 1. cyklus, 3. ročník, nové KURIKULUM Učebný plán - Matematika a Informatika, predmet Informatika, 1. cyklus, 3. ročník, nové KURIKULUM
Učebný plán vzdelávacej oblasti Matematika a Informatika pre 1. cyklus - 3. ročník, obsahuje učivo predmetu Informatika. Materiál spĺňa požiadavky nového KURIKULA. Môže byť považovaný za hotový dokument aj s témami na vyučovacie hodiny alebo pre inšpiráciu a metodické usmernenie k tvorbe vlastného na základe požiadaviek vašej školy.
135524
Informatika>Nepriradené k predmetu>Príprava hodiny/lekcie>Ostatné>3.>ZŠ – 1. STUPEŇ
2.99