Triedne funkcie - úloha týždňa_téma LES

Kategória:
Počet strán:
7
Veľkosť: 3.41 MB
Nahrané:
Naposledy upravené:
20. 9. 2022
Cena:
2.50 € vr. DPH
Zdieľať:

Triedne funkcie - TÉMA LES - úloha týždňa - kráľ, poštárik, strážca, pomocník, poriadko, detektív, časovač, záhradník

Dokument obsahuje 8 triednych funkcií + popis jednotlivých funkcíí (je to námet, náplň úloh si môžete určiť vlastný) 

Ku každej funkcii je je priradený nápovedný obrázok. 

Ďalšie produkty od autora Edumundo_vychova_vzdelavanie

21073
Triednická hodina
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Sebahodnotiaci hárok k triednym pravidlám (Pozri aj učebný materiál Triedne pravidlá) - vo farebnej aj čiernobielej
0.99 €
13620
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Zábavné úlohy pre prvákov na trénovanie čítania s porozumením.
0.99 €
1081
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Vybrané slová po M + slovné druhy - didaktické kartičky. Súbor obsahuje 2 kartičky s i/í a y/ý a 48 kartičiek s
1.50 €
27170
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Pokračovanie veľmi obľúbenej a zábavnej hry - Ja mám, kto má? - čítanie jednoduchých viet (dokument 2) Súbor je
1.50 €
Triedne funkcie - úloha týždňa_téma LES Triedne funkcie - úloha týždňa_téma LES
Triedne funkcie - TÉMA LES - úloha týždňa - kráľ, poštárik, strážca, pomocník, poriadko, detektív, časovač, záhradník Dokument obsahuje 8 triednych funkcií + popis jednotlivých funkcíí (je to námet, náplň úloh si môžete určiť vlastný)  Ku každej funkcii je je priradený nápovedný obrázok. 
28192
Etická výchova>Občianska výchova>Triednická hodina>Pravidlá triedy>MŠ>Školský klub detí>MŠ - predškoláci>1.>2.>3.>4.>5.>6.>7.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ
2.50