Triedne funkcie - úloha týždňa_téma LES

Predmet:
Etická výchova
Ročník:
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Kategória:
Pravidlá triedy
Počet strán:
7
Veľkosť: 3.41 MB
Nahrané: 20. 09. 2022
Cena:
2.50 € vr. DPH

Triedne funkcie - TÉMA LES - úloha týždňa - kráľ, poštárik, strážca, pomocník, poriadko, detektív, časovač, záhradník

Dokument obsahuje 8 triednych funkcií + popis jednotlivých funkcíí (je to námet, náplň úloh si môžete určiť vlastný) 

Ku každej funkcii je je priradený nápovedný obrázok. 

Triedne funkcie - úloha týždňa_téma LES Triedne funkcie - úloha týždňa_téma LES
Triedne funkcie - TÉMA LES - úloha týždňa - kráľ, poštárik, strážca, pomocník, poriadko, detektív, časovač, záhradník Dokument obsahuje 8 triednych funkcií + popis jednotlivých funkcíí (je to námet, náplň úloh si môžete určiť vlastný)  Ku každej funkcii je je priradený nápovedný obrázok. 
28192
Etická výchova>Občianska výchova>Triednická hodina>Pravidlá triedy>MŠ>Školský klub detí>MŠ - predškoláci>1.>2.>3.>4.>5.>6.>7.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ
2.50