Štáty Južnej Ameriky

Ročník:
Téma:
Počet strán:
16
Veľkosť: 7.93 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
4. 10. 2023
Zdieľať:

Súbor obsahuje 16 štátov Južnej Ameriky. 

Každý štát má formát A4. Na jednom dokumente je stručné (základné) info o danom štáte - vlajka, poloha štátu v rámci kontinentu, štátny znak, hlavné mesto, mena, rozloha, počet obyvateľov a jazyk.

Ďalšie produkty od autora Edu Listy

111822
Občianska výchova
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Okresy v nitrianskom kraji vo formáte A4. Na jednom dokumente je stručné (základné) info o danom okrese - erb, počet
1.00 €
56868
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Životný cyklus korytnačky (kruhové znázornenie) 2.DOKUMENT = Stručný
1.50 €
62459
Triednická hodina
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Pracovný list ku Dňu otcov
0.00 €
54637
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Dokument obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Vývinové štádium žaby (časová priamka) 2.DOKUMENT = Životný cyklus
1.50 €
Štáty Južnej Ameriky Štáty Južnej Ameriky
Súbor obsahuje 16 štátov Južnej Ameriky.  Každý štát má formát A4. Na jednom dokumente je stručné (základné) info o danom štáte - vlajka, poloha štátu v rámci kontinentu, štátny znak, hlavné mesto, mena, rozloha, počet obyvateľov a jazyk.
78884
Cudzie jazyky>Vlastiveda>Zemepis>Didaktické hry>Pracovné listy>Príprava hodiny/lekcie>5.>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 1. STUPEŇ>Deň zeme
2.50