Životný cyklus ŽABA

Predmet:
Kategória:
Počet strán:
8
Veľkosť: 2.97 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
13. 4. 2023
Zdieľať:

Dokument obsahuje: 

Materiál na učenie

1.DOKUMENT = Vývinové štádium žaby (časová priamka)

2.DOKUMENT = Životný cyklus žaby (kruhové znázornenie)

3.DOKUMENT = Stručný popis premeny žaby v jednotlivých štádiách

Aktivity na fixovanie učiva

4.DOKUMENT = Pracovný list

5.DOKUMENT = Správne pomenuj vývinové štádia žaby

6.DOKUMENT = Vystrihni a nalep obrázok na správnu pozíciu

7.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (bez názvov)

8.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (s názvami)

Ďalšie produkty od autora Edu Listy

85674
Cudzie jazyky
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor obsahuje 51 štátov USA. Každý štát má formát A4. Na jednom dokumente je stručné (základné) info o danom štáte -
2.50 €
56873
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Vývinový cyklus vrabca (kruhové znázornenie) 2.DOKUMENT = Stručný popis
1.50 €
76983
Cudzie jazyky
5., 6., 7., 8., 9.
Didaktické hry
Súbor obsahuje 36 štátov Severnej a Strednej Ameriky. Každý štát má formát A4. Na jednom dokumente je stručné (základné)
2.50 €
58830
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Životný cyklus sovy (kruhové znázornenie) 2.DOKUMENT = Stručný popis
1.50 €
Životný cyklus ŽABA Životný cyklus ŽABA
Dokument obsahuje:  Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Vývinové štádium žaby (časová priamka) 2.DOKUMENT = Životný cyklus žaby (kruhové znázornenie) 3.DOKUMENT = Stručný popis premeny žaby v jednotlivých štádiách Aktivity na fixovanie učiva 4.DOKUMENT = Pracovný list 5.DOKUMENT = Správne pomenuj vývinové štádia žaby 6.DOKUMENT = Vystrihni a nalep obrázok na správnu pozíciu 7.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (bez názvov) 8.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (s názvami)
54637
Biológia>Pracovné listy>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Obojživelníci (žaby, ...)
1.50