Životný cyklus LIENKA

Predmet:
Kategória:
Téma:
Počet strán:
8
Veľkosť: 10.85 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
23. 4. 2023
Zdieľať:

Dokument obsahuje:

Materiál na učenie

1.DOKUMENT = Životný cyklus lienky (kruhové znázornenie)

2.DOKUMENT = Stručný popis premeny lienky v jednotlivých štádiách 

Aktivity na fixovanie učiva

3.DOKUMENT = Správne pomenuj vývinové štádia lienky

4.DOKUMENT = Životný cyklus lienky

5.DOKUMENT = Vystrihni a nalep obrázok na správnu pozíciu

6.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (s názvami)

7.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (bez názvov)

8.DOKUMENT = Osemsmerovka - CHROBÁČIKY

Ďalšie produkty od autora Edu Listy

63292
Grafomotorika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Omaľovánka
Súbor obsahuje 50 listov
0.00 €
92117
Prvouka
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Príprava hodiny/lekcie
Okresy v bánskobystrickom kraji vo formáte A4. Na jednom dokumente je stručné (základné) info o danom okrese - erb
1.00 €
54707
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Dokument obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Vývinový cyklus sliepky (kruhové znázornenie) 2.DOKUMENT = Stručný
1.50 €
78884
Cudzie jazyky
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor obsahuje 16 štátov Južnej Ameriky. Každý štát má formát A4. Na jednom dokumente je stručné (základné) info o danom
2.50 €
Životný cyklus LIENKA Životný cyklus LIENKA
Dokument obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Životný cyklus lienky (kruhové znázornenie) 2.DOKUMENT = Stručný popis premeny lienky v jednotlivých štádiách  Aktivity na fixovanie učiva 3.DOKUMENT = Správne pomenuj vývinové štádia lienky 4.DOKUMENT = Životný cyklus lienky 5.DOKUMENT = Vystrihni a nalep obrázok na správnu pozíciu 6.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (s názvami) 7.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (bez názvov) 8.DOKUMENT = Osemsmerovka - CHROBÁČIKY
54638
Biológia>Pracovné listy>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Hmyz
1.50