Životný cyklus KOMÁR

Téma:
Počet strán:
18
Veľkosť: 24.51 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
12. 6. 2023
Zdieľať:

Súbor obsahuje:

Materiál na učenie

1.DOKUMENT = Vývinový cyklus komára (kruhové znázornenie)

2.DOKUMENT = Stručný popis popis premeny komára v jednotlivých štádiách

Aktivity na fixovanie učiva

3.DOKUMENT = Pracovný list

4.DOKUMENT = Správne pomenuj jednotlivé štádia vývinu komára

5.DOKUMENT = Vystrihni a nalep obrázok na správnu pozíciu

6.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (s názvami)

7.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (bez názvov)

8.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (1/2 A4 )

9.DOKUMENT - 12.DOKUMENT = Obrázky

13.DOKUMENT = Bludisko (Nájdi cestu chlapcovi k spreji proti hmyzu)

14.DOKUMENT = Omaľovánka

15.DOKUMENT = Labyrint (Nájdi žabkám cestu ku komárovi)

16.DOKUMENT = Priraď správne potravu, ktorou sa zviera živí

17.DOKUMENT = Spoj čísla

18.DOKUMENT = Nájdi 5 rozdielov

19.DOKUMENT = Stavba tela

 

 

 

Ďalšie produkty od autora Edu Listy

61413
Biológia
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje: Materiál na učenie: 1. DOKUMENT = Životný cyklus vážky (kruhové znázornenie) 2. DOKUMENT = Stručný popis
1.50 €
54637
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Dokument obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Vývinové štádium žaby (časová priamka) 2.DOKUMENT = Životný cyklus
1.50 €
111827
Občianska výchova
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Okresy v trnavskom kraji vo formáte A4. Na jednom dokumente je stručné (základné) info o danom okrese - erb, počet
1.00 €
80145
Cudzie jazyky
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor obsahuje 28 štátov Austrálie a Oceánie. Každý štát má formát A4. Na jednom dokumente je stručné (základné) info o
2.50 €
Životný cyklus KOMÁR Životný cyklus KOMÁR
Súbor obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Vývinový cyklus komára (kruhové znázornenie) 2.DOKUMENT = Stručný popis popis premeny komára v jednotlivých štádiách Aktivity na fixovanie učiva 3.DOKUMENT = Pracovný list 4.DOKUMENT = Správne pomenuj jednotlivé štádia vývinu komára 5.DOKUMENT = Vystrihni a nalep obrázok na správnu pozíciu 6.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (s názvami) 7.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (bez názvov) 8.DOKUMENT = Životný cyklus na nalepenie do zošita (1/2 A4 ) 9.DOKUMENT - 12.DOKUMENT = Obrázky 13.DOKUMENT = Bludisko (Nájdi cestu chlapcovi k spreji proti hmyzu) 14.DOKUMENT = Omaľovánka 15.DOKUMENT = Labyrint (Nájdi žabkám cestu ku komárovi) 16.DOKUMENT = Priraď správne potravu, ktorou sa zviera živí 17.DOKUMENT = Spoj čísla 18.DOKUMENT = Nájdi 5 rozdielov 19.DOKUMENT = Stavba tela      
62031
Biológia>Prírodoveda>Prvouka>Pracovné listy>Príprava hodiny/lekcie>MŠ>Školský klub detí>MŠ - predškoláci>2.>3.>4.>5.>6.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Hmyz
1.50