Naučme sa RECYKLOVAŤ!

Ročník:
Téma:
Počet strán:
8
Veľkosť: 8.49 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
12. 6. 2024
Zdieľať:
 

Naučme sa recyklovať!

Popis hry:

Hra "Naučme sa RECYKLOVAŤ!" je určená pre žiakov mladšieho školského veku. Cieľom hry je naučiť žiakov triediť odpad do piatich kategórií: plasty, sklo, papier, kovy a zmiešaný odpad.

Hra obsahuje:

  • 5 farebných košov s označením kategórie odpadu (plasty, sklo, papier, kovy, zmiešaný odpad)
  • stranu s odpadom v krúžkoch, ktoré je potrebné priradiť k správnemu košu

Príprava hry:
1. Vytlačte a zalaminujte farebné koše a odpad.
2. Rozložte farebné koše a odpad na lavicu/zem.

Priebeh hry:
1. Žiaci si vezmú odpad v krúžku.
2. Určia, do ktorej kategórie odpad patrí.
3. Položia odpad na správny kôš.

Odporúčané použitie:
Hra "Naučme sa RECYKLOVAŤ!" sa môže používať pri environmentálnej výchove v na základných školách. Je tiež vhodná ako aktivita na Deň Zeme alebo iné environmentálne podujatia.

Cieľ hry:
Hra "Naučme sa RECYKLOVAŤ!" má za cieľ:

  • Naučiť žiakov triediť odpad do piatich kategórií
  • Zvýšiť povedomie detí o dôležitosti recyklácie
  • Podporiť u detí zodpovedný prístup k životnému prostrediu

Ďalšie produkty od autora Bc. Romana Miková

136595
Nepriradené k predmetu
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Hľadáte pravidlá do triedy ? Ponúkam minimalistické pravidlá, PDF obsahuje 20 kartičiek s pravidlami a 1 hlavnú kartičku
1.50 €
131203
Biológia
7., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Biologické domino - Tráviaca sústava je edukatívna hra pre žiakov, ktorá im zábavným spôsobom pomôže spoznať fungovanie
2.00 €
131997
Nepriradené k predmetu
1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Diplomy, pochvaly
Diplomy na koniec školského roka Hľadáte originálne a zábavné diplomy na rozlúčku so školským rokom? V našej ponuke
4.00 €
136596
Nepriradené k predmetu
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Hľadáte pravidlá do triedy ? Ponúkam vám jednoduché minimalistické pravidlá triedy, PDF obsahuje 1 veľkú kartičku s
1.50 €
Naučme sa RECYKLOVAŤ! Naučme sa RECYKLOVAŤ!
 
Naučme sa recyklovať!Popis hry:Hra "Naučme sa RECYKLOVAŤ!" je určená pre žiakov mladšieho školského veku. Cieľom hry je naučiť žiakov triediť odpad do piatich kategórií: plasty, sklo, papier, kovy a zmiešaný odpad.Hra obsahuje:5 farebných košov s označením kategórie odpadu (plasty, sklo, papier, kovy, zmiešaný odpad)stranu s odpadom v krúžkoch, ktoré je potrebné priradiť k správnemu košuPríprava hry:1. Vytlačte a zalaminujte farebné koše a odpad.2. Rozložte farebné koše a odpad na lavicu/zem.Priebeh hry:1. Žiaci si vezmú odpad v krúžku.2. Určia, do ktorej kategórie odpad patrí.3. Položia odpad na správny kôš.Odporúčané použitie:Hra "Naučme sa RECYKLOVAŤ!" sa môže používať pri environmentálnej výchove v na základných školách. Je tiež vhodná ako aktivita na Deň Zeme alebo iné environmentálne podujatia.Cieľ hry:Hra "Naučme sa RECYKLOVAŤ!" má za cieľ:Naučiť žiakov triediť odpad do piatich kategóriíZvýšiť povedomie detí o dôležitosti recykláciePodporiť u detí zodpovedný prístup k životnému prostrediu
131998
Biológia>Prírodoveda>Didaktické hry>Skladačky>1.>2.>3.>4.>5.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Deň zeme
2.50