To be behacie diktáty

Kategória:
Počet strán:
8
Veľkosť: 487.09 KB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
14. 2. 2024
Zdieľať:

Súbor obsahuje 4 behacie diktáty na precvičenie slovesá byť.

Kartičky vytlačte (pre dlhšiu trvanlivosť zalaminujte) a rozstriháte. Rozmiestnite 10 kartičiek po miestnosti (alebo napríklad chodbe, ak máte malú učebňu) a rozdeľte žiakov do dvojíc. Jeden žiak zostáva v lavici s papierom a perom - napíše si na papier čísla 1 - 10. Druhý žiak z dvojice obieha kartičky - pribehne k jednej kartičke, vyberie správne sloveso a beží vetu nadiktovať spolužiakovi. Takto môžu urobiť všetkých 10 viet alebo sa môžu v polovici vymeniť. Vety môžete skontrolovať spoločne alebo dať do každej dvojice kontrolnej kartu.

Ďalšie produkty od autora Jazykovláska

51773
Anglický jazyk
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Súbor obsahuje 44 flashcards - 2 x 22 rýmujúcich sa slov, prehľad slov s výslovnosťou a tipy na prácu s kartami. Príklad
1.60 €
37280
Anglický jazyk
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Súbor obsahuje prehľad slovnej zásoby s výslovnosťou (2xA4) a flashcards k precvičovaniu 40 slovíčiek k téme Christmas
1.30 €
39859
Anglický jazyk
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor obsahuje 2xA4 s 32 rébusmi, ktoré možno využiť na chodiacu aktivitu, skupinkové či samostatné práce. Študent opíše
1.40 €
82781
Anglický jazyk
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Súbor obsahuje bojovku s 18 otázkami, ktorý využijete v triede aj vonku. Študenti chodia po triede/vonku a zaznamenávajú
1.75 €
To be behacie diktáty To be behacie diktáty
Súbor obsahuje 4 behacie diktáty na precvičenie slovesá byť. Kartičky vytlačte (pre dlhšiu trvanlivosť zalaminujte) a rozstriháte. Rozmiestnite 10 kartičiek po miestnosti (alebo napríklad chodbe, ak máte malú učebňu) a rozdeľte žiakov do dvojíc. Jeden žiak zostáva v lavici s papierom a perom - napíše si na papier čísla 1 - 10. Druhý žiak z dvojice obieha kartičky - pribehne k jednej kartičke, vyberie správne sloveso a beží vetu nadiktovať spolužiakovi. Takto môžu urobiť všetkých 10 viet alebo sa môžu v polovici vymeniť. Vety môžete skontrolovať spoločne alebo dať do každej dvojice kontrolnej kartu.
107614
Anglický jazyk>Didaktické hry>ZŠ – 1. STUPEŇ
1.95