APPLE COUNTING - skladačky, kartičky a záložky

Ročník:
Téma:
Počet strán:
23
Veľkosť: 20.8 MB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
2. 11. 2023
Zdieľať:

Táto súprava slúži na precvičenie počítania do desiatich a možno ju využiť s deťmi predškolského aj školského veku.

1. SKLADAČKYÚlohou je priradiť ku košíčkom správne slovo alebo číslicu (číslice sú pre deti, ktoré ešte nečítajú a pri ich prikladaní je dôležitá komunikácia v AJ).
- Košíčky môžete upevniť na tabuľu pomocou magnetiek, rozmiestniť po triede alebo rozprestrieť do stredu kruhu.
- Kartičky môžete vysypať na kôpku alebo rozdeliť medzi deti.
V prípade väčšieho počtu detí v triede môžu deti pracovať vo dvojiciach, prípadne môžete skombinovať s inou činnosťou (potom sa deti vymenia). Dôležitá je spoločná kontrola – postupne s deťmi prejdite všetky košíčky a čísla si zopakujte.

2. KARTIČKYÚlohou je dokončiť vetu (e.g. I CAN SEE TWO APPLES/I HAVE GOT TWO APPLES). Ideálna
je práca v kruhu – kartičky môžete rozdať alebo si ich deti môžu žrebovať. Kartičky možno použiť aj s najmenšími deťmi, ktoré ešte nepoznajú číslice – budú jednoducho počítať jablká (na to môžete využiť aj veľké košíčky).

TIP 1:   Ovály so slovami možno využiť aj samostatne – na čítanie alebo spelling.
TIP 2:   Kartičky aj košíčky môžete využiť aj na ďalšie komunikačné aktivity. (e.g. NATAŠKA/SHE HAS GOT SEVEN APPLES.).

3. ZÁLOŽKY môžete rozdať deťom pre radosť (vyberať môžete medzi farebným a bielym nadpisom).
 

PRAJEM VEĽA ZÁBAVY!

Ďalšie produkty od autora Lucie Šimků - HAPPi KyDS

85495
Anglický jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Deťmi obľúbená hra na precvičenie/upevnenie slovnej zásoby a správnej výslovnosti. Precvičte si s deťmi slovnú zásobu na
1.59 €
86842
Grafomotorika
MŠ, MŠ - predškoláci
Ostatné
Tento súbor obsahuje 30 prúžkov (6 na A4) – každý z nich obsahuje iný grafomotorický prvok (cestičku) a inú hubku
1.59 €
92882
Anglický jazyk
1., 2., 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Roztomilá skladačka, pomocou ktorej si deti precvičia slovnú zásobu z okruhu VIANOCE zábavným spôsobom. INFORMÁCIE: Táto
1.49 €
94760
Anglický jazyk
MŠ, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Tento súbor je určený tak školákom, ktorí s anglickým jazykom začínajú (alebo sa oboznamujú s jeho písanou formou), ako
1.19 €
APPLE COUNTING - skladačky, kartičky a záložky APPLE COUNTING - skladačky, kartičky a záložky
Táto súprava slúži na precvičenie počítania do desiatich a možno ju využiť s deťmi predškolského aj školského veku.1. SKLADAČKY – Úlohou je priradiť ku košíčkom správne slovo alebo číslicu (číslice sú pre deti, ktoré ešte nečítajú a pri ich prikladaní je dôležitá komunikácia v AJ).- Košíčky môžete upevniť na tabuľu pomocou magnetiek, rozmiestniť po triede alebo rozprestrieť do stredu kruhu.- Kartičky môžete vysypať na kôpku alebo rozdeliť medzi deti.V prípade väčšieho počtu detí v triede môžu deti pracovať vo dvojiciach, prípadne môžete skombinovať s inou činnosťou (potom sa deti vymenia). Dôležitá je spoločná kontrola – postupne s deťmi prejdite všetky košíčky a čísla si zopakujte.2. KARTIČKY – Úlohou je dokončiť vetu (e.g. I CAN SEE TWO APPLES/I HAVE GOT TWO APPLES). Ideálnaje práca v kruhu – kartičky môžete rozdať alebo si ich deti môžu žrebovať. Kartičky možno použiť aj s najmenšími deťmi, ktoré ešte nepoznajú číslice – budú jednoducho počítať jablká (na to môžete využiť aj veľké košíčky).TIP 1:   Ovály so slovami možno využiť aj samostatne – na čítanie alebo spelling.TIP 2:   Kartičky aj košíčky môžete využiť aj na ďalšie komunikačné aktivity. (e.g. NATAŠKA/SHE HAS GOT SEVEN APPLES.).3. ZÁLOŽKY môžete rozdať deťom pre radosť (vyberať môžete medzi farebným a bielym nadpisom). PRAJEM VEĽA ZÁBAVY!
87899
Anglický jazyk>Didaktické hry>Skladačky>Ostatné>1.>2.>3.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Jeseň
1.59